מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה א': דרכי החסידות - סיפורי חסידים