מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מהות היהודי ומעלתו לכיתה א'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: