מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתות ז-ח: חיים תניא 2 לכיתה ח'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: