מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משנה

משנה

תראו לי רק:

0

חדר בריחה- דרך ארץ: פרקי אבות

 • ה'
 • ו'
 • +
מטרת חדר בריחה היא בקיאות בספר פרקי אבות. ...
2

מסכת בבא מציעא ב:א-ט סיכום- כתה ז

 • ז'
 • ח'
1

מסכת בבא מציעא ב, ז- כתה ז

 • ז'
 • ח'
1

מסכת בבא מציעא ב, ו- כתה ז

 • ז'
 • ח'
1

מסכת בבא מציעא ב, ד- כתה ז

 • ז'
 • ח'
1

מסכת בבא מציעא סיכום משנות ב:א-ה- כתה ז

 • ז'
 • ח'
1

מסכת בבא מציעא ב, ב- כתה ז

 • ז'
 • ח'
1

מסכת בבא מציעא ב, א- כתה ז

 • ז'
 • ח'
2

מסכת בבא מציעא ב, ג- כתה ז

 • ז'
 • ח'
3

מסכת בבא מציעא ב, ה

 • ז'
 • ח'
ספר העזר: מסע אל המשנה
1

משנה ברכות פרק א , משניות ג,ה

 • ט'-י"ב
1

השתלשלות ההלכה – מצגת

 • ה'
 • ו'
 • +
0

שיעור משנה – מסכת ברכות, פרק א' משנה ג'

 • ג'
1

ששה סדרי משנה

 • ד'
1

מיקוד למידה בתושב"ע

 • א'
 • ב'
 • +
5

הקדמה למסכת בבא מציעא- משנה

 • ז'
 • ח'
5

פרקי אבות – שלהבות

 • א'
 • ב'
 • +
2

תענית ב, ג-ד- כיתה ד

 • ד'
3

סנהדרין פרק ד משניות ג-ד- כתה י

 • ט'-י"ב
6

שיעור פרקי אבות פרק ה משנה כ

 • ב'
 • ג'
 • +
5

מערך שיעור בנושא מנהיגות לאור פרקי אבות

 • ז'
 • ח'
2

הקדמה לתורה שבעל פה -כיתות ה-ו

 • ה'
 • ו'
2

למה פרקי אבות? – ה-ו

 • ה'
 • ו'
2

למה פרקי אבות? – ג-ד

 • ג'
 • ד'
1

משחק לשינון פרקי אבות

 • ב'
 • ג'
 • +
1

ערכים בפרקי אבות- סרטון עם עצירה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דפי עבודה במשנה סנהדרין

 • ט'-י"ב
1

כיתה ז – משנה – ברכות פרק ט משנה ב

 • ה'
 • ז'
פרק ט', משנה ב ' משנה שלפנינו עוסקת בחלק...
1

משנה שבת צילום המשניות

 • ה'
1

שיעור משנה שבת

 • ה'
2

המפקיד לח עמוד א

 • ו'
2

תענית ב, ב- כיתה ד

 • ד'
1

מדריך למורה 'לומדים ללמוד משנה'

 • ג'
 • ד'
 • +
2

מושגים במשנה

 • א'
 • ב'
 • +
1

תענית ב משנה א

 • ד'
1

הקדמה למסכת תענית

 • ד'
3

מונופול- מגלים את עולם התנאים

 • ד'
 • ה'
 • +
1

בבא קמא פרק ג משנה ב

 • ו'
6

משחק מבוא לתורה שבעל פה

 • ג'
 • ד'
 • +
2

מסכת סוכה פרק ג משנה א -מצגת והנחיות למורה

 • ד'
2

מסכת ראש השנה פרק ב' משניות א, ב

 • ה'
1

משנה אותיות נשמה: משניות ותהילים לעילוי נשמה

 • ד'
 • ה'
 • +
משניות לפי אותיות נשמ"ה, משניות מפרקי אבות, ופרק...