מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא יהושע לכיתה א'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: