מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא שמואל

נביא שמואל

תראו לי רק:

1

– שמואל א/ יא כתה ה

 • ה'
2

סיכום פרקים טו-כ

 • ה'
4

שמואל א בחירת שאול

 • ה'
3

שמואל א ארון פרקים א-ז- הערכה חלופית

 • ה'
1

שמואל א ארון הברית חוזר למקומו

 • ה'
2

שמואל א מלחמת אבן העזר ונדודי ארון הברית

 • ה'
6

שמואל א -תוכחת בני עלי ועונשם

 • ה'
כשמידת הדין נכנסת לפעולה - איך נכון להוכיח...
3

שמואל א -בני עלי

 • ה'
1

שמואל א -הקדמה

 • ה'
5

– שמואל א -תפילת חנה

 • ה'
2

הוראת פרשיות מיוחדת בתנ"ך

1

– שמואל א/ טז כתה ה

 • ה'
0

נביא שמואל כתה ה

שלום לכולן. כיתה ה1 בשעה 10:15 כיתה ה2 בשעה 11:00 הצטיידי...
1

תפילת חנה לילד- שמואל א / א

 • ה'
0

תפילת חנה- שמואל א, פרק ב

1

פתיחה לספר שמואל

 • ה'
4

שמואל ב פרק א- כיתה ו

 • ו'
1

שמואל א סיכום מסעות הבריחה של דוד- כתה ה

 • ה'
1

שמואל א פרק כא כתה ה

 • ה'
2

שמואל א פרק טז כתה ה

 • ה'
2

שמואל א פרק טו כתה ה

 • ה'
2

שמואל א פרק יט כתה ה

 • ה'
3

שמואל א פרק יז כתה ה

 • ה'
1

שמואל א פרק כג כתה ה

 • ה'
2

שמואל א פרק כה כתה ה

 • ה'
1

שמואל א פרק כד כתה ה

 • ה'
2

שמואל א פרק יד כתה ה

 • ה'
3

שמואל א פרק יג כתה ה

 • ה'
7

שמואל א פרקים ט-י כתה ה

 • ה'
2

שמואל א פרק ז כתה ה

 • ה'
3

שמואל א פרק ה כתה ה

 • ה'
2

שמואל א פרק כב כתה ה

 • ה'
2

הפטרת 'מחר חודש'

 • ט'-י"ב
1

פרק יג – אמנון ותמר – שמואל ב פרק יג- כתה ו

 • ו'
2

שמואל א -י, יא

 • ה'
4

שמואל א – הקדמה

 • ה'
1

שמואל א פרק יב

 • ה'
1

שמואל א פרק ז

 • ה'
1

שמואל א- טריוויה

 • ה'
1

שמואל א – חזרה

 • ה'
2

שמואל א פרק יד/ דף עבודה

 • ה'
3

שמואל א – פרק טו

 • ה'
1

שמואל א/ פרקים י, יא

 • ה'
2

שמואל א/ יג

 • ה'
1

שמואל א/ ט- כיתה ה

 • ה'
2

שמואל א – ה, ו- השגחה פרטית

 • ה'
1

שמואל א/ ג

 • ה'
2

דעת הד- מיזם הרצאות טד בנביא- שמואל א

 • ה'
5

דף עבודה- שמואל א / יב

 • ה'
2

שמואל א פרק ד

 • ה'
4

בקשת העם למלך- שמואל א/ ח

 • ה'
1

כיתה ה – נביא – שמואל א פרק יא

 • ה'