מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורה חומש בראשית לכיתה ב'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק:

3

חזק-הקהל חומש בראשית

 • א'
 • ב'
 • +
אתם מוזמנים לערוך כינוסי הקהל סביב חומש בראשית עם...
2

הוראת פרשיות מיוחדת בתנ"ך

1

בראשית כיתה ב' – שיעור תורה אברהם והמלאכים

 • ב'
1

שיעור תורה -הפיכת סדום -כתה ב

 • ב'
1

שיעור תורה

 • ב'
8

פרשת לך לך- הנסיון החמישי של אברהם אבינו

 • א'
 • ב'
6

פרשת לך לך – הנסיון השלישי 'לך לך מארצך'

 • א'
 • ב'
1

כיתה ז – תורה – פרשת לך לך, מבחן

 • ז'
1

כיתה ז – תורה – פרשת וירא, פרק יח, פס' א-טו

 • ז'
1

מצגת חידון אטרקטיבי על חומש בראשית פרק ד'

 • א'
1

חומש בראשית- ימי הבריאה- מצגת בתורה לכיתה א'

 • א'
2

דף עבודה לכיתה ב' על פרשת בראשית פרק ב'.

 • א'
 • ב'
7

מצגות לפרשת ויגש

 • ב'
מותאם לספר "בראשית דרכנו"
6

מסיבה לסיום חומש בראשית

 • ב'
0

מצגות לפרשת ויחי

 • ב'
4

מצגות פרשת מקץ – 2

 • א'
 • ב'
1

עטיפה למחברת תורה

 • ב'
10

מצגות לפרשת מקץ 1

 • ב'
2

התורה היא תורת חיים -הקדמה ללימוד תורה

 • ג'
2

בוחן על כתב רש"י

 • ג'
 • ד'
 • +
7

פרשת וישלח, יעקב וישראל

 • א'
דף גזירה והדבקה לפרשת וישלח, על שני שמותיו...
1

פירוש רש"י על בראשית – מצגת

 • ז'
המצגת כוללת: הקדמה על פירוש רש"י על התורה, מבנה,...