מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מה הכי מעניין אותך לכ' אב - רבי לוי יצחק?

כ' אב - רבי לוי יצחק לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לתשעה באב?

תשעה באב לכיתה:

תראו לי רק:

מעבר לתאריכים אחרים