מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כ' אב - רבי לוי יצחק לכיתה ח'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: