מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כ"ה אדר - הרבנית חי' מושקא לכיתה ב'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: