מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ראש השנה לכיתה ו'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק:

1

הישגים בהלכה- מצגת הסבר

  • ג'
  • ד'
  • +
1

תפילת מוסף ראש השנה

  • ד'
  • ה'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
1

הוראת הלכה להעמיק ולחבר

  • ה'
  • ו'
  • +
5

כיצד להתכונן לחגים בזמן קצר?

  • ג'
  • ד'
  • +
7

אלול – והימים הנוראים- כתה ג

  • ג'
6

ראש השנה- מנהגים ודינים

  • ד'
1

תפזורת חגי תשרי-אנגלית

  • א'
  • ב'
  • +
1

שימושון לראש השנה עם מנהגי הרבי

  • ז'
2

תפילות ראש השנה

  • ז'
3

שופר- טעמים ומספר התקיעות

  • ז'
2

ויעקב הלך לדרכו-סיכום החגים

  • ד'
1

הלכות שופר

  • ה'
  • ו'
1

מכתב הרבי לתחילת שנה

  • ד'
1

ונתנה תוקף

  • ד'
1

חגי תשרי: אנגלית

  • ד'
  • ה'
  • +
2

משל בן המלך: אנגלית

  • ה'
  • ו'
  • +
1

ראש השנה – מנהגים ודינים

  • ד'
  • ה'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
2

מנהגי ערב ראש השנה

  • ד'
  • ה'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
1

הלכות שופר

  • ה'
  • ו'
1

ראש השנה- קוביה וירטואלית

  • ה'
  • ו'
2

הלכות שופר

  • ה'
  • ו'
2

הקשר בין מלכויות זכרונות ושופרות

  • ה'
  • ו'
תכנית של מערכים ודפי הפעלה שיועדו לשיעורי מסורת...
1

מערכים והפעלות לחגי תשרי

  • ה'
  • ו'
תכנית של מערכים ודפי הפעלה שיועדו לשיעורי מסורת...
2

אלול וראש השנה- מושגים ונושאים

  • ד'
2

חידון חגי תשרי -כיתות ה-ו

  • ה'
  • ו'
1

חידון חגי תשרי -כיתות ג-ד

  • ג'
  • ד'
0

חידון חגי תשרי -כתה ב

  • ב'
2

סיכום הלכות ראש השנה

  • ג'
דף מלווה סיכמנו את כל רה ע"י הצגה שהתלמידות...
2

ראש השנה לימוד בחברותא

  • ד'
  • ה'
דף ללימוד בחברותא לקראת ראש השנה
5

הלכות ראש השנה- כתה ב

  • ב'
0

חיים עם הזמן: הלכות שמיני עצרת ושמחת תורה וסיכום לחגי תשרי -משחק

  • ד'
  • ה'
  • +
קישור לסיכום הלכות שמיני עת=צרת ושמחת תורה ומשחק...
3

הוספות בתפילה לעשרת ימי תשובה

  • ו'
2

מהות ראש השנה- כתה ט

  • ט'-י"ב
1

חגי תשרי-חידון

5

מדריך לראש השנה – כיתות א-ה

  • א'
  • ב'
  • +
2

חיים עם הזמן: הלכות ראש השנה-משחק

  • א'
  • ב'
  • +
14

שואלין ודורשין בהלכות החג- אלול תשרי

  • ד'
  • ה'
  • +
לקראת חגי תשרי קיים מיזם שבמסגרתו התלמידים לומדים...
2

שהחיינו בראש השנה- כתה ו

  • ו'
2

שופר בראש השנה

  • ו'
5

שיעור בנושא שופר

  • א'
  • ב'
  • +
2

חידון א-ב לראש השנה

  • א'
  • ב'
  • +
1

שיעור בנושא דבש לקראת רהש

  • ד'
  • ה'
  • +
1

ראש השנה – מיפוי לכיתות ד-ח

  • ד'
  • ה'
  • +
מיפוי ומערך לנושא תקיעת השופר כמהותו של ראש...
2

ממליכות את המלך

  • ג'
3

פעילות מבצעים ראש השנה

  • א'
  • ב'
  • +
1

מצגת 3: משחק שופר/ משפחה כהלכה – כיתה ג

  • ג'
משחק חזרה על הלכות שופר משחק שופר (1)
1

מצגת 2: הלכות תקיעת שופר/ משפחה כהלכה – כיתה ג

  • ג'
במסגרת המצגת התלמיד יכיר את מקור מצוות השופר;  יגדיר...
1

מצגת חגי תשרי

  • ד'
מצגת חגי תשרי מיועדת לכתה ד, ומתייחסת לנושאים...
6

מרכזיות השופר בתפילת מוסף של ראש השנה

  • ה'
  • ו'
תמונות- תפילת מוסף כיתות ה-ותפילת מוסף של ראש...
2

שיעור הלכה שופר לכיתה ד'

  • ד'