מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מה הכי מעניין אותך לי"א ניסן -הרבי?

י"א ניסן -הרבי לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לב' ניסן -אדמו"ר הרש"ב?

ב' ניסן -אדמו"ר הרש"ב לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לכ"ח ניסן?

כ"ח ניסן לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לפסח?

פסח לכיתה:

תראו לי רק:

מעבר לתאריכים אחרים