מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מה הכי מעניין אותך לז חשוון?

ז חשוון לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך ליא חשוון?

יא חשוון לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לכ חשוון - אדמו"ר הרש"ב?

כ חשוון - אדמו"ר הרש"ב לכיתה:

תראו לי רק:

מעבר לתאריכים אחרים