מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כ חשוון - אדמו"ר הרש"ב

כ חשוון - אדמו"ר הרש"ב

תראו לי רק:

2

כ' חשון – שיר על אדמור הרש"ב במנגינת ניגון רוסטוב

 • א'
 • ב'
 • +
שיר על הרבי הרש"ב במנגינה של ניגון רוסטוב מילים:...
1

כ מרחשון – מצגת ומשחק טריוויה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

סיפור לידת הרש"ב

 • ג'
 • ד'
 • +
2

כ חשוון- החלצו

 • ז'
4

אורות באפילה סרט חינוכי מרתק

 • א'
 • ב'
 • +
2

כ' מחר חשוון- יום הולדת כ"ק האדמו"ר הרש"ב

 • ו'
1

כ חשון – דף משפחתי לשבת

 • א'
 • ב'
 • +
2

תעודת זהות על חייו של הרבי הרש"ב להשלמה

 • ב'
 • ג'
 • +
1

"חסיד בן שלוש"- סיפור חסידי על הרבי הרש"ב

 • ג'
 • ד'
 • +
1

הולדתו של הצדיק- סיפור הולדתו של האדמור הרש"ב

 • ג'
 • ד'
 • +
1

אסור לבייש- סיפור חסידי על הרבי הרש"ב

 • א'
 • גני ילדים
1

נשיקה חסידית הרבי הרש"ב

 • א'
 • ב'
 • +
1

אור החסידות -מושגי יסוד בחסידות

 • ז'
 • ח'
 • +
1

ב' ניסן מנגנים אצל הרבי ניגון רוסטוב

 • א'
 • ב'
 • +
1

ספרי קה"ת- מושגים בחסידות

 • ד'
5

ילדותו של אדמ"ור הרש"ב

 • ה'
1

כ' חשון- יום הולדת הרבי הרש"ב/ מאמר החלצו+ דף עבודה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

כ' חשוון

 • א'
 • ב'
 • +
1

לימוד הלכות והקפדה עליהן – מערך לכ' חשון

 • ה'
 • ו'
כ' חשון הוא יום הולדתו של הרבי הרש"ב...
1

ישיבת "תומכי תמימים" – מערך

  המערך עוסק בישיבת "תומכי תמימים" שייסד הרבי הרש"ב, בייחודיותה,...
1

כ' חשון – לידתו של הרבי הרש"ב וסיפורים מילדותו

 • א'
המערך עוסק בסיפור הולדתו של הרבי הרש"ב ובסיפורים...