מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מה הכי מעניין אותך לכ"ד טבת - אדמ"ור הזקן?

כ"ד טבת - אדמ"ור הזקן לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לה טבת - דידן נצח?

ה טבת - דידן נצח לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לעשרה בטבת?

עשרה בטבת לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לכ טבת - הרמבם?

כ טבת - הרמבם לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לכ"ח טבת - הרבנית חנה?

כ"ח טבת - הרבנית חנה לכיתה:

תראו לי רק:

מעבר לתאריכים אחרים