מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מה הכי מעניין אותך לר"ח כסלו - הרבי?

ר"ח כסלו - הרבי לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לט' -י' כסלו - אדמו"ר האמצעי?

ט' -י' כסלו - אדמו"ר האמצעי לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לי"ד כסלו - הרבי?

י"ד כסלו - הרבי לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לי"ט כסלו - אדמו"ר הזקן?

י"ט כסלו - אדמו"ר הזקן לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לחנוכה כללי?

חנוכה כללי לכיתה:

תראו לי רק:

מעבר לתאריכים אחרים