מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מה הכי מעניין אותך לט' כסלו - אדמו"ר האמצעי?

ט' כסלו - אדמו"ר האמצעי לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לי"ט כסלו - אדמו"ר הזקן?

י"ט כסלו - אדמו"ר הזקן לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לר"ח כסלו - הרבי?

ר"ח כסלו - הרבי לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לחנוכה?

חנוכה לכיתה:

תראו לי רק:

שינוי גודל גופנים