מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מה הכי מעניין אותך לי' שבט - הרבי, אדמו"ר הריי"צ?

י' שבט - הרבי, אדמו"ר הריי"צ לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לטו בשבט?

טו בשבט לכיתה:

תראו לי רק:

מה הכי מעניין אותך לכ"ב שבט -הרבנית חי' מושקא?

כ"ב שבט -הרבנית חי' מושקא לכיתה:

תראו לי רק:

מעבר לתאריכים אחרים