מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא מלכים לכיתה ה'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: