מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא שופטים לכיתה ב'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: