מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חומרי הוראה בהלימה לתוכנית הלימודים

  • חומרים לכיתה א'

  • חומרים לכיתה ב'

  • חומרים לכיתה ג'

  • חומרים לכיתה ד'

  • חומרים לכיתה ה'

  • חומרים לכיתה ו'

שינוי גודל גופנים