מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חזק חזק ונתחזק

תראו לי רק:

בראשית

3

חזק-הקהל חומש בראשית

 • א'
 • ב'
 • +
אתם מוזמנים לערוך כינוסי הקהל סביב חומש בראשית עם...
1

חזק חזק ונתחזק: סיום חומש בראשית – הנחיות לפעילות

 • א'
 • ב'
 • +
3

תחנה מס' 1 – תיבת נח – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה ראשונה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
4

תחנה מס' 2 – אוהל אברהם – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שנייה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
6

תחנה מס' 3 – סולם יעקב – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שלישית בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
4

תחנה מס' 2 – אוהל אברהם – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שנייה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
6

תחנה מס' 3 – סולם יעקב – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שלישית בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
15

חזק חזק בראשית- חומרים כלליים – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
יוצאים למסע בשבילי חומש בראשית. בתוכנית נעבור בין שלוש...
3

תחנה מס' 1 – תיבת נח – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה ראשונה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
15

חזק חזק – חומרים כלליים – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
יוצאים למסע בשבילי חומש בראשית. בתוכנית נעבור בין שלוש...
27

חזק חזק ונתחזק – יום שיא לסיום חומש בראשית – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
יוצאים למסע בשבילי חומש בראשית. בתוכנית נעבור בין שלוש...
14

חזק חזק ונתחזק – מתכוננים למסע – פעילות הכנה לקראת סיום חומש בראשית

 • א'
 • ב'
 • +
פעילות הכנה חווייתית לקראת סיום חומש בראשית. ארבעה ימים...
4

סיכום חומש בראשית – חמרים מהשטח

 • א'
 • ב'
 • +
17

חזק חזק ונתחזק: סיום חומש בראשית – חידון ופעילות לבית

 • א'
 • ב'
 • +
3

חזק חזק ונתחזק: בריחזק קופסאות בריחה לסיום חומש בראשית

 • ג'
 • ד'
 • +

דברים

חזק חזק ונתחזק בראשית 3

3

תחנה מס' 1 – תיבת נח – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה ראשונה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
4

תחנה מס' 2 – אוהל אברהם – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שנייה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
6

תחנה מס' 3 – סולם יעקב – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שלישית בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
4

תחנה מס' 2 – אוהל אברהם – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שנייה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
6

תחנה מס' 3 – סולם יעקב – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה שלישית בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
15

חזק חזק בראשית- חומרים כלליים – בנות

 • א'
 • ב'
 • +
יוצאים למסע בשבילי חומש בראשית. בתוכנית נעבור בין שלוש...
3

תחנה מס' 1 – תיבת נח – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
תחנה ראשונה בפעילות יום השיא: "חזק חזק ונתחזק -...
15

חזק חזק – חומרים כלליים – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
יוצאים למסע בשבילי חומש בראשית. בתוכנית נעבור בין שלוש...
27

חזק חזק ונתחזק – יום שיא לסיום חומש בראשית – בנים

 • א'
 • ב'
 • +
יוצאים למסע בשבילי חומש בראשית. בתוכנית נעבור בין שלוש...
14

חזק חזק ונתחזק – מתכוננים למסע – פעילות הכנה לקראת סיום חומש בראשית

 • א'
 • ב'
 • +
פעילות הכנה חווייתית לקראת סיום חומש בראשית. ארבעה ימים...

חומרים מהשטח לסיום חומש בראשית

חומרים מהשטח לסיום חומש שמות

מסע בשבילי חומש שמות

חזק חזק ונתחזק דברים 1