מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

# בציעת הפת וברכת המוציא

בציעת הפת וברכת המוציא

תראו לי רק: