רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

הורים

סנן לפי כיתות

פרסומים והודעות להורים - שלהבות חיילי האור תשפ"א

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: בנק עזרים כללי פרסומים כללי שלהבות חב"ד תכנית חברתית 
פורמט קבצים: תמונה