מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

# הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש

תראו לי רק:

0

חיים הלכה -כבוד הזולת ואיסור לשון הרע – יחידות אינטראקטיביות בהלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
חידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך (הלכות והליכות חלק...
0

לחיות עם הזמן: מעלת חודש אייר

 • ג'
 • גני ילדים
 • +
0

חיים הלכה – איסור שנאה ומצוות תוכחה – יחידות אינטראקטיביות בהלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
יחידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך , הלכות והליכות...
3

חיים הלכה – יחידה אינטראקטיבית בהלכה- הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק א -כיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור. המדורים...
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ג אייר-כיבוד הורים

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית – ברכת המזון

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש כ"א אייר

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ט אייר=- הלוואה

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ח אייר- אבלות בימי הספירה

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ז אייר- צדקה

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ד אייר

 • א'
 • ב'
 • +
0

חיים הלכה – יחידות אינטראקטיביות בהלכה – הוספות בברכת המזון

 • ד'
 • ה'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"ב אייר- כיבוד הורים

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"א אייר- הונאה+כיבוד הורים

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י' אייר, איסור הונאה+כיבוד הורים

 • א'
 • ב'
 • +
0

איסורשנאה ומצוות תוכחה- הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש ט' אייר

 • ד'
 • ה'
 • +
0

ואהבת לרעך כמוך- חלק ב- הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 3

 • ד'
 • ה'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 2 – סרטוני צפייה

 • ד'
 • ה'
 • +
0

ואהבת לרעך כמוך ואיסור לשון הרע – הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 2

 • ד'
 • ה'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 1 – סרטוני צפייה לתלמידים

 • ד'
 • ה'
 • +
0

ואהבת לרעך כמווך – פרק א הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 1

 • א'
 • ב'
 • +