מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה סיוון

סנן לפי כיתות

תוכניות לימודים הלכה סיוון
יחידות למידה הלכה סיוון

הלכות שבועות - מתוך הספר 'משפחה כהלכה'

X
   
כיתות: ג' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש 
פורמט קבצים: PDF 
סגנון יחידה: משחקים ופעילויות 

הלכות שבועות - מתוך הספר 'ראשונים בהלכה'

X
   
כיתות: א' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש 
פורמט קבצים: PDF 
סגנון יחידה: משחקים ופעילויות 

הלכות שבועות - מתוך הספר הלכות והליכות

X
   
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש 
פורמט קבצים: PDF 
סגנון יחידה: משחקים ופעילויות 

משחק לחג השבועות

X
כיתות: ג' ד' ה' ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש שבועות 
פורמט קבצים: מצגת קבצי וורד 
סגנון יחידה: משחקים ופעילויות 

הר סיני בשאלות ובמדרשים לכיתה ד

X
כיתות: ד' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה חודש סיון שבועות 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד 

הלכות שבועות -כיתה א

X
מתאים לחלק המצגת לשני שיעורים. החלק השני מתחיל לאחר המשחק שקופית 9.  
כיתות: א' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש שבועות 
פורמט קבצים: PDF מצגת 
סגנון יחידה: משחקים ופעילויות 

הלכות שבועות -כיתה ה

X
מתאים לחלק המצגת לשני שיעורים. החלק השני מתחיל לאחר המשחק שקופית 9.  
כיתות: ה' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות חודש אייר חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש 
פורמט קבצים: PDF מצגת 
סגנון יחידה: משחקים ופעילויות 

מנהגי חג השבועות

X
כיתות: ג' ד' ה' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש שבועות 
פורמט קבצים: PDF 

חג השבועות וימי הספירה- כיתה ו

X
כיתות: ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות חודש אייר חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש שבועות 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד 

שמות החג לכיתה ד

X
כיתות: ד' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש שבועות 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד 

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש כ"ג אייר

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: בין אדם למקום הלכה חומרי-הוראה חסידות חסידות - חומרי הוראה בהתאם לתוכנית הלימודים כיתות ה-ו: חיים תניא 1 לימודי קודש סעודה וברכות פרשת שבוע פרשת שבוע חומש במדבר 
פורמט קבצים: סרטון 
סגנון יחידה: מערכים הצעות הוראה סרטונים 

כרטיסי משימות לחלוקה לתלמידים לחג השבועות

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש 
פורמט קבצים: PDF 

יחידת הוראה לכתה ו - הלכות יום טוב

X
כיתות: ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: הלכה הלכה במעגל השנה הלכה ימי הספירה ושבועות הלכה פסח הלכות אלול-תשרי הלכות יום טוב חודש סיון חומרי-הוראה לימודי קודש פסח פסח שני שבועות 
פורמט קבצים: PDF 
שינוי גודל גופנים