מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

# חלקיו של המקדש, ומבנה המקדש בסדר עולה

חלקיו של המקדש, ומבנה המקדש בסדר עולה

תראו לי רק: