רשת חינוך חבד מעלין בקודש

שבט – מדעים

סנן לפי כיתות

תוכניות לימודים שבט – מדעים
יחידות למידה שבט – מדעים

האור כמרכיב בסביבה - תהליך הפוטוסינתזה בצמחים

X
כיתות: ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה מדעים 
פורמט קבצים: מצגת שמע 
סגנון יחידה: הצגה כתיבה 

יחידת לימוד באקולוגיה - מדעי הסביבה

X
שתי מצגות המעבדות יחידת לימוד באקולוגיה - מדעי הסביבה מותאם כהכנה לבגרות לכתה יב.
כיתות: ט'-י"ב 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה לימודים כלליים מדעים 
פורמט קבצים: מצגת קבצי וורד 

יחידת לימוד באקולוגיה -כיתה ח

X
כיתות: ז' ח' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה לימודים כלליים מדעים 
פורמט קבצים: PDF מצגת 

האור כמרכיב בסביבה - תהליך הפוטוסינתזה בצמחים

X
כיתות: ו' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה מדעים 
פורמט קבצים: מצגת שמע 
סגנון יחידה: הצגה כתיבה 

כיתה ח - עבודה במדעים על מערכות אקולוגיות

X
כיתות: ח' 
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
קטגוריות: חומרי הוראה מדעים 
שינוי גודל גופנים