רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

תעודות

סנן לפי כיתות

בוגרים - כיתות ב ומעלה - תעודות הערכה שלהבות

X
כיתות: ב' ג' ד' ה' ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: בנק עזרים כללי שלהבות חב"ד תעודות הערכה יחודיות 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד 

כיתה א - תעודות הערכה שלהבות

X
כיתות: א' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: בנק עזרים כללי שלהבות חב"ד תעודות הערכה יחודיות 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד 

תעודה לתקופת הקורונה - תעודות הערכה שלהבות

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: בנק עזרים כללי שלהבות חב"ד תעודות הערכה יחודיות 
פורמט קבצים: PDF קבצי וורד