מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

תמוז-שליחות ללא הפסקה

אגף לימודי קודש מגיש מגוון דרכים וכלים להוראת נושאים המתאימים לחודש תמוז. וצידה לחופש

כל מעשה ומעשה של בני ובנות ישראל, צריך להיות בו כוונה רצויה. גם ימי החופש יש להם כונה ותכלית, והן - להחליף כח ולהוסיף אומץ בכדי שתוכלו להמשיך - והמתחילים, להתחיל - לימוד התורה וחינוך הכשר ביראת שמים ביתר התמדה ויתר חיות.

(ממכתב ה' אלול תשי"א.)