מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

טבת – דידן נצח

לחומרי הוראה לחודש חודש טבת לחצו כאן

קירוב יהודים מביא להצלחה

היציאה מבית-המדרש לרחוב היא בבחינת ירידה לאדם, אך על-ידי קירוב יהודים לתורה ולמצוות זוכים להצלחה, הן בלימוד התורה והן הצלחה גשמית כפשוטה, כפי שמצאנו אצל יעקב אבינו שעל-ידי ירידתו לחרן התקיים בו (בראשית ל,ל): "ויפרוץ האיש מאוד-מאוד".

(מדברי הרבי)

לאתר שמיטה
לחצו כאן
שינוי גודל גופנים