מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

אב-קיץ של למידה מתוך חוויה

אגף לימודי קודש מגיש מגוון דרכים וכלים להוראת נושאים המתאימים לחודש אב והקייטנות.

"הרי כל הענינים במחנה קיץ הם בעלי אופי של נופש ועונג, כך שגם הלימוד מתקבל אצל הילדים כחלק מהנופש והעונג, וכאשר הלימוד הוא באופן כזה הרי זה מתקבל באופן אחר, ויש לו השפעה חזקה יותר"

(משיחת ט תמוז תשי"ח)