מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

אדר "משנכנס אדר מרבין בשמחה"

עבודה מתוך שמחה

מתוך שמחה נעשית העבודה ביתר הצלחה, וביתר מהירות, ובהרחבה ובהגדלה יתרה

(שיחת יו"ד שבט תשי"ט)