מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

אייר – אני ה' רופאך

אגף לימודי קודש מגיש מגוון דרכים וכלים להוראת נושאים המתאימים לחודש אייר.

וכיוון שאייר ראשי תיבות: אני ה' רופאך, מובן שהרפואה היא באופן העוקר כל עניין החולי מעיקרו

(דברי הרבי )