מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

אלול תשרי – כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה ומוצלחת

אלול-תשרי כמו שצריך

“כשלומדים ומתפללים בכוונה, במשך ששת ימי השבוע, השבת היא נעימה. “כשעוברים את חודש אלול וימי הסליחות כמו שצריך, אזי ערב ראש השנה – ראש מתוק של השנה”.

(אדמו"ר הזקן)