מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

תמוז-מצפים לגאולה

אגף לימודי קודש מגיש מגוון דרכים וכלים להוראת נושאים המתאימים לחודש תמוז – חודש הגאולה.

קיץ שמח וקיץ בריא

ומתוך כחות חדשים תתחילו את זמן הלימודים החדש שלכם, לשגשג בלימוד התורה, בקיום המצוות ובהנהגות טובות.

תורת מנחם חלק כ”ו עמ’ 43