מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

טבת – דידן נצח

קירוב יהודים מביא להצלחה

היציאה מבית-המדרש לרחוב היא בבחינת ירידה לאדם, אך על-ידי קירוב יהודים לתורה ולמצוות זוכים להצלחה, הן בלימוד התורה והן הצלחה גשמית כפשוטה, כפי שמצאנו אצל יעקב אבינו שעל-ידי ירידתו לחרן התקיים בו (בראשית ל,ל): "ויפרוץ האיש מאוד-מאוד".

(מדברי הרבי)