מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

מר חשון-התחלת זמן גשמי ברכה

"ושתהיו "נרות להאיר"

"ושתהיו "נרות להאיר" אמתיים - להאיר ראשית כל, את הנפש הבהמית הפרטית ואת הגוף ו"חלקו בעולם", ולאחר מכן להיות גם "נרות להאיר" בעולם...

(מיחידות לתלמידי תו"ת מאה"ק חשוון תשמ"ב)