מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

ניסן – אנו רוצים משיח עכשיו!

אגף לימודי קודש מגיש מגוון דרכים וכלים להוראת נושאים המתאימים לחודש ניסן.

"ווי וואנט משיח נאו" : לא רק רוצים וחושבים על אודות משיח; לא מסתפקים באמירה של ניחותא שמחכים למשיח, אלא האמירה היא ”בקול רעש גדול, ובקול שירה וזמרה ובלהט“.

(דברי הרבי ביחס לניגון)