מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

סיון – נעשה ונשמע

אגף לימודי קודש מגיש מגוון דרכים וכלים להוראת נושאים המתאימים לחודש סיון.

"לּו ידעו איזה רושם נשאר בעולם מאמירת פסוק חומש או פסוק תהילים — לא היו הולכים ברחוב בלי לומר דברי תורה"

(אדמו"ר הריי"צ )