מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    אבֵדה

    חפץ שבעליו אינו יודע היכן הוא – ונמצא – מצווה להשיבו לבעלים על פי סימנים.

    ראו גם ערך 'השבת אבדה'

    ...