מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים ללשון הרע ורכילות

    אבק לשון הרע

    אינו אומר לשון הרע ממש , מדבריו או מסגנון דבריו ניתן להסיק או להגיע לידי לשון הרע כגון: המספר בטובת חברו בפני שונאיו/ המספר ברמאות לחשון הרע ומיתמם שלא ידע כי זהו לשון הרע, המרמז על אדם מסוים שהוא לא רוצה לומר עליו לשון הרע….

    ...