מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    אוכל נפש

    דבר מאכל המיועד לאדם – נאמר בהקשר של יום טוב – שבו מותר להכין אוכל המיועד לאכילה באותו יום.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על יום טוב