מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    אכילת קבע בסוכה

    אכילת קבע היא אכילה חשובה שאדם אוכל כדי לשבוע.

    מצווה לדור בסוכה כדרך שדרים בבית, וכיוון שאכילת קבע רגילים לאכול בבית, חובה לאוכלה בסוכה.

    אבל אכילת ארעי, לפעמים אדם אוכל מחוץ לבית, לפיכך מותר לאכול אכילת ארעי מחוץ לסוכה.

    ...