מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'אמן'

    מילת הסכמה ומתן תוקף הנאמרת בסיומה של ברכה על ידי מי ששומע אותה – ומביעה שהברכה היא אמת והבקשה תתקיים.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילה