מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    אסרו חג

    היום שלמחרת כל אחד משלושת הרגלים. יום זה נחגג בחוץ לארץ כיום טוב שני של גלויות.

    ראו גם ערכים: 'שלושת הרגלים' – 'יום טוב' – 'יום טוב של גלויות'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח