מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ארבעת המינים

    בחג הסוכות מצווה ליטול ולברך על ארבעה מיני צמחים: אתרוג – לולב – הדס וערבה.

    נוסח הברכה: 'ברוך אתה … אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב'. ראו גם ערך 'חג הסוכות'.

    ...