מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ארבע כוסות

    בליל הסדר תיקנו חז"ל שיש לשתות ארבע כוסות של יין: בקידוש – בסוף חלק ה'מגיד' – בברכת המזון – ולאחר אמירת ההלל בסוף ההגדה.

    ראו גם ערכים: 'ליל הסדר' – 'סימני הסדר'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח