מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ארבע כנפות

    כינוי לטלית קטן – ציצית – שיש בה ארבע פינות (כנפות) ובכל אחת מהן שזורים חוטי הציצית.

    ראו ערך 'טלית קטן'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על השכמת הבוקר