מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

  • ארבע פרשיות - מערכים

  • ארבע פרשיות - מצגות

   מצגת פרשת שקלים כיתה ד

   פרשת שקלים

   מצגת פרשת זכור כיתה ו

   פרשת זכור-מצגת

  ארבע פרשיות

  מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל היא מצווה מהתורה

  על כל איש בישראל לשלם מדי שנה כופר נפש להקדש.

  חיוב זה חל רק בזמן שבית המקדש קיים,

  נוהגים גם כיום לתת 'זכר למחצית השקל' קודם חג הפורים.

  המצגות נערכו על ידי צוות רשת חב"ד.

  ...
  • מערכים

   מערך שיעור לכיתה ד - פרשת שקלים

   המערך מותאם למצגת המובאת ב"מצגות".

   מערך שיעור כיתה ד - פרשת שקלים

   כתה-ד-מערך-למורה-פרשת שקלים

  • מצגות

    

   1. מצגת לכיתה ד' בנושא פרשת שקלים ומחצית השקל. המצגת אינטראקטיבית ומכילה פעילות למשחק לתרגול וליישום תוך הבנת הערך. שימו לב: למצגת יש הצעה למערך שיעור. ראו ב"מערכי שיעור והצעות הוראה"
   2. מצגת לכיתה ו' בנושא פרשת זכור. המצגת אינטראקטיבית ומכילה עיסוק בערך ובמשימה יצירתית.
   כיתה ד

   פרשת שקלים-קובץ סגור

   פרשת שקלים

   כיתה ו

   פרשת זכור-מצגת

   פרשת זכור-קובץ סגור