מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

  • ארבע פרשיות - מערכים

  • ארבע פרשיות - מצגות

   מצגת פרשת שקלים כיתה ד

   פרשת שקלים-מצגת

   מצגת פרשת זכור כיתה ו

   פרשת זכור-מצגת

  ארבע פרשיות

  מהי פרשת "זכור" ומהי פרשת "שקלים"?

  איך הן קשורות גם להתנהגות שלנו?

   

   

  ...
  • מערכים

   מערך שיעור לכיתה ד - פרשת שקלים

   פרשת שקלים

   מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל היא מצווה מהתורה

   על כל איש בישראל לשלם מדי שנה כופר נפש להקדש.

   חיוב זה חל רק בזמן שבית המקדש קיים,

   נוהגים גם כיום לתת 'זכר למחצית השקל' קודם חג הפורים.

   פרשת זכור

   קיימת מצווה מהתורה למחות את זכר עמלק. בימנו המצווה מתבטאת בכך קוראים סמוך לפורים את פרשת "זכור".

   • נתבונן בערכים של מצוות אלה ונראה כיצד המצוות מתבטאות בימנו , ואיך הערך שלהם קשור להתנהגות שלנו.

   המצגות והמערך נערכו על ידי צוות רשת חב"ד.
   המערך מותאם למצגת המובאת ב"מצגות".

   מערך שיעור כיתה ד - פרשת שקלים

   כתה-ד-מערך-למורה-פרשת שקלים

  • מצגות

    

   1. מצגת לכיתה ד' בנושא פרשת שקלים ומחצית השקל. המצגת אינטראקטיבית ומכילה פעילות למשחק לתרגול וליישום תוך הבנת הערך. שימו לב: למצגת יש הצעה למערך שיעור. ראו ב"מערכי שיעור והצעות הוראה"
   2. מצגת לכיתה ו' בנושא פרשת זכור. המצגת אינטראקטיבית ומכילה עיסוק בערך מחיית "עמלק" הפנימי.
   כיתה ד

   פרשת שקלים-קובץ סגור

   פרשת שקלים-מצגת

   כיתה ו

   פרשת זכור-מצגת

   פרשת זכור-קובץ סגור