מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'אתה חוננתנו'

    תוספת לברכת 'חונן הדעת' בתפילת ערבית הנאמרת במוצאי שבת – שעניינה הבדלה בין קודש לחול.

    ראו גם ערך 'הבדלה'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילה