מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    בדיקת חמץ

    התורה ציוותה שלא ייראה ולא יימצא חמץ בחג הפסח. מכאן גזרו חכמים שצריך לבדוק את הבית היטב שאין בו חמץ – לבטל ולבער אותו. נוסח הברכה הוא: 'ברוך אתה ה'… מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ'.

    ראו גם ערכים: 'חמץ' – 'ביעור חמץ' – 'ביטול חמץ'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח